ÖZALP KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.

15 GÜN

2-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

-Sözleşme vb.

ŞİKÂYETÇİNİN TEMİN EDEBİLDİĞİ BELGELER YETERLİDİR. 3 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANIR.

3-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

15 GÜN

4-

'Apostille' tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Kartal Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.(tasdik edilecek belgenin BELGEYİ GETİRECEK KİŞİNİN t.c. Kimlik Numarası yer alan kimliği,

Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgah tezkeresi.

Şirketler veya vize firmaları tarafından farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.

 

 

BAŞVURU ANINDA

 

 

5-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

Dilekçe.

30 GÜN

 

 

 

6-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

YAPILAN TAHKİKATİN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN

7-

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru

Dilekçe

15 GÜN

8-

3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru

Dilekçe

30 GÜN

9-

2860 sayılı yardım Toplama Kanunu gereğince yetki belgesi düzenlenmesi

Başvuru belgeleri:
1- Dilekçe
2- Toplanacak yardım miktarını belirleme yarayacak keşif özeti, rapor
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- İkametgah belgeleri

2 AY

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:
İsim : Cihan GÜZEL
Unvan : Yazı İşleri Müdürü
Adres : Özalp Kaymakamlığı
Tel : 04327122001
Faks : 04327122147
E-Posta : ozalp@ozalp.gov.tr

 

 

İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Serdar KARAL
Unvan : Özalp Kaymakamı
Adres : Özalp Kaymakamlığı
Tel : 04327122001
Faks : 04327122147
E-Posta : ozalp@ozalp.gov.tr